karpatenhund, t-shirt
Karpatenhund, Köln
gold auf schwarz, T-Shirt + Girlie

 


Karpatenhund, Köln
cardinal-rot auf apple green, Girlie

 


Karpatenhund, Köln
gold auf bitter chocolate, T-Shirt + Girlie

 

Karpatenhund, band-merchandise, shirtmanufaktur
Karpatenhund, Köln
weiß auf deep purple, T-Shirt