Poloshirts.

Stella Plays (STPW 029)
Stella Devoter (STPW 034)
Stanley Performs (STPM 529)
Stanley Competes (STPM 540)
Stanley Competes Pocket (STPM 541)
Stanley Competes Tipped (STPM 544)
Stanley Dedicator (STPM 563)
Stanley Dedicator Denim (STPM 564)